Koulukiusaaminen nousi huhtikuussa traagisella tavalla otsikoihin Vantaalla tapahtuneen kouluampumisen myötä. Kiusaaminen on yhteiskunnallinen ilmiö, joka vaikuttaa vahvasti yksilöiden hyvinvointiin. Sen juuret ulottuvat syvälle inhimilliseen käyttäytymiseen, koulujen käytäville, työpaikoille ja yhä enemmän myös digitaaliseen maailmaan. Kiusaaminen voi ilmetä monin eri tavoin: fyysisenä väkivaltana, henkisenä painostuksena, sosiaalisena syrjintänä tai verkkohäirintänä. Kiusaamisen vaikutukset ovat kauaskantoisia, aiheuttaen uhreissaan ahdistusta, masennusta, itsetunnon laskua ja jopa vakavia fyysisiä oireita. Pahimmillaan vaikutukset näkyvät Vantaan tragedian kaltaisena toimintana.

Erityisen huolestuttavaa on, että kiusaamiskokemukset voivat vahvistaa uhrin tunnetta omasta arvottomuudestaan, mikä voi estää häntä etsimästä ja vastaanottamasta apua. Lisäksi kiusaamisella on taipumus levitä, kun kiusaamisen todistaneet oppivat sen olevan hyväksyttävä käyttäytymismalli. Kiusaaminen voi myös ruokkia laajempia sosiaalisia ongelmia, kuten syrjäytymistä ja rikollisuutta.

Kiusaamisen ehkäisemiseksi on käännettävä kaikki kivet. Ensimmäinen askel on lisätä tietoisuutta kiusaamisen seurauksista ja tunnistaa sen monet muodot. Kouluissa tulee painottaa sosiaalisia ja emotionaalisia oppimistaitoja, jotka auttavat oppilaita kehittämään myötätuntoa ja kriittistä ajattelua. Työpaikoilla tarvitaan selkeitä käytäntöjä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi, ja digitaalisessa ympäristössä on kehitettävä tehokkaita keinoja häirinnän tunnistamiseksi ja puuttumiseksi.

Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää tarjota riittävästi tukipalveluita kiusaamista kokeneille. Tämä tarkoittaa helpon pääsyn tarjoamista terapiaan ja muihin mielenterveyspalveluihin, tukiryhmiin sekä oikeudelliseen neuvontaan. Tämä vaatii yhteiskunnalta resursseja. Vaikka säästöpaineet ovat kovat, lasten, nuorten ja perheiden palveluista ei tässä tilanteessa tule tinkiä senttiäkään. Resursseja tulisi ennemminkin lisätä. Yhteiskunnan tulee myös kannustaa avoimeen keskusteluun kiusaamisesta, murtamaan sen stigma ja rakentamaan kulttuuria, jossa jokainen yksilö tuntee olevansa arvokas ja turvassa.

Jaa tämä: