Kiusaamisesta on päästävä eroon

Koulukiusaaminen nousi huhtikuussa traagisella tavalla otsikoihin Vantaalla tapahtuneen kouluampumisen myötä. Kiusaaminen on yhteiskunnallinen ilmiö, joka vaikuttaa vahvasti yksilöiden hyvinvointiin. Sen juuret ulottuvat syvälle inhimilliseen käyttäytymiseen, koulujen käytäville, työpaikoille ja yhä enemmän myös digitaaliseen maailmaan. Kiusaaminen voi ilmetä monin eri tavoin: fyysisenä väkivaltana, henkisenä painostuksena, sosiaalisena syrjintänä tai verkkohäirintänä. Kiusaamisen vaikutukset Lue lisää…