Kiusaamisesta on päästävä eroon

Koulukiusaaminen nousi huhtikuussa traagisella tavalla otsikoihin Vantaalla tapahtuneen kouluampumisen myötä. Kiusaaminen on yhteiskunnallinen ilmiö, joka vaikuttaa vahvasti yksilöiden hyvinvointiin. Sen juuret ulottuvat syvälle inhimilliseen käyttäytymiseen, koulujen käytäville, työpaikoille ja yhä enemmän myös digitaaliseen maailmaan. Kiusaaminen voi ilmetä monin eri tavoin: fyysisenä väkivaltana, henkisenä painostuksena, sosiaalisena syrjintänä tai verkkohäirintänä. Kiusaamisen vaikutukset Lue lisää…

Uusissa kouluissa vetovoimaa

Uudet koulut ja Heinolan sopiva koko houkuttavat etenkin paluumuuttajia. Heinolaan on lähivuosina valmistunut kolme uutta koulurakennusta vanhojen, huonoon kuntoon päässeiden tilalle: Kailas-talo, Sinilähde-talo ja Heinolan lukio. Uusien koulujen on sanottu lisäävän paikkakunnan vetovoimaa. Tämä pitää varsin hyvin paikkansa, vahvistaa Kailaan koulun rehtori Reetta Rautiainen. -Oppilasennuste vuodelta 2022 ennusti meille tälle Lue lisää…

Koulurauhan julistus Heinolassa

Heinolan kouluissa pyritään vahvistamaan kouluyhteisöön sitoutumista sekä ennaltaehkäisemään kiusaamista. Päämääränä on edistää koulun yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä. Tulevana lukuvuotena tavoitteena on mm. panostaa kouluissa sekä henkilöstön että oppilaiden ja opiskelijoiden tunne-ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Kiusaamista ennaltaehkäisevään työhön liittyy myös lukuvuoden alussa järjestettävä koulurauhan julistus -tapahtuma. Valtakunnallisesti koulurauha julistetaan tänä vuonna 33. Lue lisää…