Pulahdan viileään veteen keskellä kaupunkia ja nautin aamun hiljaisuudesta. Ajatukseni karkaavat alkavan päivän touhuihin; kahvihetkeen asukastuvalla puheensorinasta nauttien ja iltapäivän mansikkahetkeen lapsenlapsen kanssa. Illansuussa odottaa vielä ohjattu kesäinen jumppahetki nurmikolla. Pitääkin muistaa ostaa mansikat torilta, ennen kuin suunnistan viljelypalstalle kukkia kastelemaan. Kyllä Hienolassa on vireää elämää myös ikäihmiselle!  

Olen aloittanut Heinolan kaupungilla ikäihmisten hyvinvointiohjaajana maaliskuussa. Palvelujen järjestämisen kannalta elämme mielenkiintoisessa ja haasteellisessa vaiheessa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle. Tällä hetkellä työn alla onkin tärkeiden yhdyspintarakenteiden luominen hyvinvointialueelle päin. Jyränkölän ja Heinolan seurakunnan kanssa yhteistyöverkostot ovat jo olemassa. Eikä unohdeta yhtälöstä yhdistyksiä ja järjestöjä. Yhteistyötä tarvitaan kaikkien kanssa.  

Syksyllä 2022 on aloitettu työstämään ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä vanhusneuvoston kanssa. Siinä teemat ovat samat, kuin kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa: Turvallinen arki, mielen hyvinvointi, asukkaat ja osallisuus sekä terveelliset elintavat. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma toimii hyvinvointiohjaajan työn punaisena lankana ja samalla suunnitelma elää ja kehittyy. Uusia tavoitteita ja toimenpiteitä mietitään yhdessä vanhusneuvoston kanssa ja niiden täyttymistä arvioidaan.  

Huhti-toukokuussa olen ollut tavattavissa kirjastossa joka toinen tiistai ja nämä kohtaamiset ovat nähdäkseni olleet merkityksellisiä molempiin suuntiin. Mitenhän saisin apuja kotiin? Miten tämä puhelin toimii? Miten saan varattua ajan lääkärille? Miten keskussairaalaan pääsee? Kukahan auttaisi pihatöissä? Kysymyksiä ja tarpeita ikääntyvällä heinolalaisella on juuri niin paljon, kun on kysyjiäkin ja aihepiiri vaihtelee laajalti. Yhdistävää on se, että kannetaan huolta arjen sujuvuudesta, niin omasta kuin kanssakulkijan puolesta. Tiedottaminen on haastava laji ja vaikka kuinka yritetään, ei palvelu aina tavoita tarvitsijaa. Toiminkin lempeästi sisään heittäen monenlaisiin palveluihin, joita kaupunki, hyvinvointialue ja muut toimijat jo tarjoavat. Erityisesti mainitsisin tässä Ikääntyneiden palveluneuvonnan sote-keskuksen tiloissa (G-ovi). Tämä ilman ajanvarausta ikääntyneen arjen ongelmiin neuvontaa tarjoava piste on yllättävän monelle vielä vieras.  

Kohdatuksi ja nähdyksi tulemisen tarve on jokaisella, ikään katsomatta. Haasteena on tavoittaa nekin, jotka eivät hakeudu palveluihin, ryhmiin tai tapahtumiin. Joskus pieni ensiapukin on tarpeen ennen varsinaista ratkaisua, tästä esimerkkinä tekemäni kooste ikäihmisten kannalta tärkeistä hyvinvointialueiden puhelinnumeroista. Tätä koostetta on saatavilla kaupungin toimipisteistä kuten kirjasto, asiakaspalvelupiste (Spotti) ja uimahalli.  

Kesäkuussa jalkaudumme korkeakouluharjoittelijamme Ansan kanssa kaupungille tekemään ikäihmisten hyvinvointikyselyä. Kysely on toki mahdollista täyttää myös netissä.  Tiedotamme hyvinvointikyselystä tarkemmin sen alkaessa.  

Ikäihmisten hyvinvointiohjaajan työn toimintamuodot kehittyvät tarpeiden ja kokeilujen kautta kohti vakiintuneempia toimintamuotoja. Kirjaston päivystykset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja ne tulevat jatkumaan syksyllä.  

Monenlaisia haasteita on varmasti edessä, mutta yhdessä meillä on mahdollisuus tehdä sujuvampaa arkea heinolaisille. Kohtaamisiin!  

Heidi Prauda-Knuutila
Heinolan kaupungin ikäihmisten hyvinvointiohjaaja 

Jaa tämä: