Uudet koulut ja Heinolan sopiva koko houkuttavat etenkin paluumuuttajia.

Heinolaan on lähivuosina valmistunut kolme uutta koulurakennusta vanhojen, huonoon kuntoon päässeiden tilalle: Kailas-talo, Sinilähde-talo ja Heinolan lukio. Uusien koulujen on sanottu lisäävän paikkakunnan vetovoimaa. Tämä pitää varsin hyvin paikkansa, vahvistaa Kailaan koulun rehtori Reetta Rautiainen.

-Oppilasennuste vuodelta 2022 ennusti meille tälle vuodelle 385 oppilasta. Nyt oppilaita on kuitenkin 401, Rautiainen laskeskelee.

Uusien koulujen myötä Heinolaan ovat löytäneet etenkin paluumuuttajat, kuten Satu Wilson perheineen. Wilson muutti Heinolasta 23 vuotta sitten Britanniaan, josta hän on vastikään palannut miehensä sekä kolmen lapsensa kanssa. Lapsista nuorin käy koulutaipalettaan vielä uututtaan hohtavassa Kailas-talossa.

Satu Wilson kertoo tärkeimpien muuttoon vaikuttaneiden tekijöiden olleen Heinolan tarjoama parempi elämänlaatu ja turvallisuus, uuden koulun ollessa hyvä lisä.

-Täällä lapset voivat mennä yksin kouluun ja koulusta kotiin.

Suomessa itsestään selvältä kuulostava asia ei ole arkea joka paikassa. Esimerkiksi Lontoossa alakouluikäiset lapset eivät saa lähteä koulusta kotiin yksin ilman vanhempia.

-Jommankumman vanhemman piti aina hakea lapset koulusta, mikä aiheutti ylimääräistä järjestelyä, Wilson kertoo.

Myös koulunkäynnissä on eroja, joista varmasti näkyvimpänä, joskaan ei ainoana, on koulupuku.

-Luokkakoot ovat suuria. Yhdessä luokassa saattaa olla jopa yli 30 oppilasta, eikä yksilöllistä tukea ole juuri mahdollista saada, Wilson harmittelee.

Toki Suomessakin on havaittavissa kasvua luokkien koossa.

-Meillä on suurimassa luokassa 25 oppilasta. Keskiarvo on noin 20–22 oppilasta, Reetta Rautiainen kertoo.

Oppimisen tukea on kuitenkin saatavilla aivan eri tavalla kuin Englannissa ja opetuksen tavat vaihtelevat.

-Englannissa istutaan pulpetin ääressä, kun taas täällä hyödynnetään erilaisia menetelmiä opetuksessa, Wilson kehuu.

Rautiainen lisää, että koulussa annetaan vahvaa tukea suomea toisena kielenä opiskeleville. Tälle onkin tarvetta, sillä Kailaan koulun oppilaista noin 10 prosentilla äidinkieli on muu kuin Suomi.

Myös koulupäivän jälkeisissä aktiviteeteissä on eroja. Siinä missä Britanniassa saattaa Satu Wilsonin mukaan olla pienimuotoista maksullista harrastustoimintaa koulupäivän jälkeen, on Heinolassa jo muutaman vuoden toteutettu niin sanotun Islannin mukaista harrastustoimintaa.

-Meillä on koulupäivän jälkeen tarjolla maksuttomia harrastusryhmiä, joihin lapset voivat osallistua, rehtori Rautiainen kertoo.

Harrastustoimintaan osallistuville tarjotaan maksuton välipala koulupäivän jälkeen. Tarjolla on ryhmiä kuvis- ja ilmaisukerhoista erilaisiin liikuntaryhmiin. Kailas-talon liikuntasalissa kelpaakin liikkua, sillä liki 1 300 neliömetrin sali täyttää vaativimpienkin harrastajien tarpeet.

Uudet koulut ovat herättäneet Heinolan asukkaissa myös jonkin verran kritiikkiä. Erityisesti tämä korostuu alueilla, joissa pelätään oman lähikoulun puolesta. Rautiainen kertoo, että palaute on kuitenkin pääosin myönteistä ja liikehdintää Heinolasta poispäin mahdollisten koulujen lakkauttamisten vuoksi ei ole havaittavissa.

Satu Wilson kehuu Heinolaa erityisesti sen sopivasta koosta sekä hyvistä palveluista.

-Kaupunki on sopivan kokoinen paitsi lapsille, myös aikuisille. Täältä löytyy paljon harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia lapsiperheille.

Myös ulkomailta Suomeen muuttaneille on tarjolla hyvin tukea. Satu Wilson mainitsee esimerkkinä Jyränkölän Setlementin toteuttaman HeiMo-toiminnan, jossa maahanmuuttajille saadaan räätälöityä polkuja Suomeen kotoutumiseen.

Satu Wilson kertookin, että hänen brittiläinen puolisonsa Paul on ollut vaikuttunut näkemästään.

-Erityisesti uusi koulurakennus on tehnyt vaikutuksen, Satu Wilson kertoo.

Kuvateksti: Satu Wilson ja Reetta Rautiainen esittelevät taitojaan pöytäfutiksessa. Kailaan koulussa viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen on panostettu.

Jussi Varjo HU

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset