Kuntien jätehuoltoyhtiö juhlii 30-vuotissynttäreitään

Kuntien omistama Salpakierto Oy juhlii tänä vuonna 30-vuotissynttäreitään. Nyt kesäkuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun alueelle perustettiin kuntien omistama ja kuntien puolesta jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon tehtävistä vastaava yhtiö. 18.6.1993 perustetun yhtiön tehtäväksi tuli vastata osakaskuntien lakisääteisistä jätteen käsittely- ja hyödyntämistehtävistä, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sekä neuvonta-, valistus- ja tiedotustehtävistä. Tavoitteena Lue lisää…

Roinaralli tulee jälleen

Salpakierto Oy:n järjestämä Roinaralli-keräyskierros starttaa tänä vuonna liikkeelle keskiviikkona 10.5. Keräyskierros alkaa Lahdesta ja pysähtyy kaikissa toimialueen kunnissa, kaikkiaan 74 pisteessä, päättyen Asikkalaan torstaina 29.6. Palvelu on suunnattu etenkin asukkaille, joiden ei ole mahdollista kuljettaa jätteitään lajitteluasemalle. Roinarallin keräysautoihin voi viedä pienet erät (50 kg tai 50 l) kotitalouksien vaarallisia Lue lisää…

Jätepisteiden lukitusjärjestelmät sähköisiksi

Salpakierto Oy:n toimialueella otetaan käyttöön uusi yhtenäinen jätehuollon sähköinen lukitusjärjestelmä. 1.1.2023 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön jätepisteen lukitus on järjestettävä siten, että se voidaan avata jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella tai jätteenkerääjälle luovutetulla koodilla. Jätetilan lukitseminen ei kuitenkaan ole kiinteistölle pakollista. Salpakierrolta muistutetaan, että jätehuollon lukitusjärjestelmä on eri asia kuin kiinteistön asukkaiden Lue lisää…

Poistotekstiilien keräys laajeni Heinolaan

Salpakierto Oy aloitti vuoden alussa kotitalouksien poistotekstiilien keräyksen kolmella keräyspisteellä Lahdessa. Keräyspisteet on nyt avattu myös Heinolaan, Hollolaan ja Orimattilaan ja ne sijaitsevat lajitteluasemalla. Lopuissa toimialueen kunnissa keräyspisteet tulevat olemaan käytössä toukokuun aikana. Jokaiseen toimialueen kuntaan tulee vähintään yksi poistotekstiilin keräyspiste. Poistotekstiilin keräyspisteet  Salpakierron toimialueella maaliskuussa 2023 Lahden lajitteluasema Pilleri Lue lisää…

Poistotekstiilin keräyskokeilu alkaa Lahdessa

Salpakierto Oy aloittaa poistotekstiilien keräyskokeilun kolmella keräyspisteellä Lahdessa marraskuun alusta. Poistotekstiilillä tarkoitetaan käyttökelvottomia, virttyneitä tai loppuun kulutettuja vaatteita ja kodin tekstiilejä, jotka eivät enää sellaisenaan kelpaa käytettäväksi. Kokeilun tavoitteena on testata keräysvälineiden soveltuvuutta, keräyspisteiden saavutettavuutta ja lajitteluohjeiden ymmärrettävyyttä. Lisäksi tarkastellaan keräykseen tuodun poistotekstiilin laatua ja määrää sekä testataan esilajittelun toimivuutta. Lue lisää…

Salpakierto kilpailutti jätekuljetuksia

Salpakierto Oy on saanut päätökseen ensimmäisten yhteisten, kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyvien jätelajien kuljetusten kilpailutukset. Ensimmäisinä yhteisiin jätekuljetuksiin siirrytään muovipakkausten ja kartonkipakkausten osalta, joten niitä koskevat kuljetusurakat kävivät ensimmäisinä läpi julkisten hankintojen mukaisen kilpailutuksen. Kilpailutuksen tuloksena toimialueelle saatiin yksi täysin uusi urakoitsija. Bio-, pakkaus- ja metallijätteiden kuljetukset siirtyvät lähivuosina jätelain mukaisesti Lue lisää…